Welkom op Curaçao
Jouw eiland, jouw thuis

Bekijk 156 objecten te koop Bekijk 121 objecten te huur Bekijk 22 kavels Verkoop je woning via ons!
RE/MAX BonBini Curacao Information Compliance regelgeving op Curacao

Compliance regelgeving op Curacao

Wat is compliance?

De Financial Action Task Force (FATF) is een intergouvernementeel orgaan dat is opgericht in 1989 en zijn hoofdkantoor heeft in Parijs, Frankrijk.

De doelstellingen van de FATF zijn het vaststellen van normen en het bevorderen van effectieve implementatie van wettelijke, regelgevende en operationele maatregelen ter bestrijding van het witwassen van geld, terrorismefinanciering en andere gerelateerde bedreigingen van de integriteit van het internationale financiële stelsel. De FATF is daarom een ​​"beleidsvormend orgaan" dat werkt aan het genereren van de nodige wet- en regelgevende hervormingen op deze gebieden.

In de afgelopen jaren hebben de overheid en financiële regelgevers steeds meer regels opgelegd aan financiële instellingen. Op deze manier hopen ze de integriteit van het financiële systeem te bevorderen en nieuwe financiële schandalen te voorkomen. Er is bijvoorbeeld wetgeving over het voorkomen van fraude, voorwetenschap, witwassen en financiering van terrorisme.

Hoe zit het met Curaçao?

Compliance staat nog steeds in de kinderschoenen op Curaçao. Vooral in vergelijking met andere landen. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben bijvoorbeeld aan het begin van de vorige eeuw regelgeving voor de financiële sector ingevoerd. In Nederland en op Curaçao begonnen mensen pas na 1990 aan 'compliance'-wetgeving te werken.

Compliance heeft de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekregen. Mede door de inbedding van Europese richtlijnen in de nationale wetgeving is het aantal verplichtingen ook voor Curaçao sterk toegenomen. Dat vergroot de behoefte aan compliance. RE/MAX BonBini is één van de eerste kantoren die werkt volgens alle geldende richtlijnen op Curaçao.

Landen die lid zijn van (een lid van) de FATF, maken hun eigen wetten. 'Landsverordening Meldpunt Ongebruikelijke Transacties' (MOT) en 'Landsverordening Identificatie Diensten' (LID) zijn de compliance wetten van curaçao.

De Financial Investigation Unit (FIU) Curacao is een toezichthouder en controleert of makelaars de regels van deze wetten naleven. Deze FIU-wetten zijn sinds 2010 van kracht en zijn in 2016 verder aangescherpt.

FIU-wetgeving voor naleving is dynamische wetgeving; sanctielijsten worden aangepast. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat het voor makelaars verboden is om zaken te doen met mensen uit bepaalde landen. Een dergelijk verbod kan later worden ingetrokken wanneer de situatie verandert. Het is daarom belangrijk dat makelaars op de hoogte blijven van de nieuwste regels. Daarom werken we bij RE/MAX BonBini met twee speciaal opgeleide en aangestelde compliance officers:  Ricardo Egberts en Ellyanne Salas.

RE/MAX BonBini is ook lid van de Nationale Werkgroep Nationale Risicobeoordeling (NRI). De NRI is een voorloper van de audit die de Wereldbank in het jaar 2022 zal uitvoeren op Curaçao. De werkgroep bepaalt het huidige niveau van naleving en of er mogelijkheden zijn om dit in de toekomst beter te doen.

Meer info over de NRI in dit nieuwsbericht van The Curacao Chronicle.

FIU kan onderzoek doen naar personen of bedrijven als daar een reden voor is. De FIU kan ook administratieve boetes opleggen wanneer een makelaar of andere dienstverleners zich niet aan de wetten houden. Als er sprake is van een misdrijf (bijvoorbeeld witwassen), wordt de zaak doorverwezen naar de officier van justitie.

Het is erg belangrijk voor een land als Curaçao dat serviceproviders zich houden aan de internationale standaard (wetgeving). Op deze manier ontsnappen we aan het beeld dat Curacao een eiland is 'waar alles mogelijk is'.

Geldt dit ook voor Europese Nederlanders?

We merken dat onze Amerikaanse en Canadese klanten bekend zijn met dergelijke regels, maar dat veel Europese klanten zich afvragen waarom ze zoveel informatie zouden moeten geven als ze een huis op Curacao willen kopen of verkopen. Dit is tenslotte niet nodig als zij betrokken zijn bij een vastgoed transactie in Nederland.

De regels op Curacao zijn alleen van toepassing op niet-ingezetenen. In Nederland is dit hetzelfde: de compliance regels zijn niet van toepassing op mensen die in Nederland wonen. Immers, alle soorten informatie over haar inwoners is bekend bij de gemeente / belastingdienst / overheid in Nederland. Maar als de klant uit het buitenland komt, is het nodig om meer informatie over deze klant op te vragen wanneer hij een woning wil kopen / verkopen.

Welke informatie en wat wordt ermee gedaan?

Naast een kopie van een gelegaliseerde paspoort en een uittreksel uit het geboorteregister (beide kunnen via de gemeente worden gedaan) moeten kopers ook een 'bron van welvaartsverklaring' invullen en ondertekenen. Deze verklaring gaat vergezeld van bijlagen, zoals een loonstrookje of een kopie van een rekeningafschrift, aan de makelaar.

Met deze informatie wordt in de meeste gevallen niets gedaan. Alleen wanneer er sprake lijkt te zijn van een ongebruikelijke transactie, wordt de naam van de klant doorgegeven aan de FIU. De FIU kan vervolgens zelf beslissen of ze verder willen onderzoeken.

Onze tussenpersonen bepalen niet zelf of een transactie ongebruikelijk is of niet. Dit gebeurt door onze speciaal opgeleide 'compliance officer', op basis van regels die hiervoor zijn opgesteld.

Samenvattend:

De wetgever eist dat wij als makelaar onze klanten kennen en dat we hier onderzoek naar doen. Voorlopig is RE / MAX BonBini het enige makelaarskantoor op Curaçao dat voldoet aan alle regels van deze wetgeving.

Wanneer u een huis via ons kantoor als klant wilt verkopen, kunt u erop vertrouwen dat we de klant goed begrijpen. Op die manier voorkom je ook mensen met slechte bedoelingen.

Voor mensen die een huis willen kopen, kan het een beetje moeilijk zijn om extra informatie te geven, maar iedereen moet bijdragen aan het bereiken van de doelen van de FATF. Op deze manier maken we Curaçao en de wereld een betere en veiligere plek om in te leven.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over de FIU-wetgeving op Curacao, stuur dan een e-mail naar compliance@realestate.cw

Deel op Social Media
RE/MAX Partners

Become a RE/MAX real estate agent in Curacao
 RE/MAX BonBini Guardhouse Financial Services